Opgelet met Paracetamol

Paracetamol is het eerste keuze geneesmiddel om pijn te verlichten of koorts te bestrijden. Bij een normale dosis is het een veilige behandeling – ook tijdens de zwangerschap – die weinig of geen bijwerkingen heeft. Wanneer je de maximaal aanbevolen dosis (per inname of per dag) overschrijdt, loop je echter het risico om je lever te beschadigen. In sommige gevallen kan die schade zo ernstig zijn dat ze een dringende levertransplantatie vereist.

Vergeet niet dat het altijd nuttig is om advies te vragen aan je apotheker voordat je zelf medicatie begint te nemen. Je apotheker zal je helpen om de pijnstiller te kiezen die, afhankelijk van je toestand, voor jou het meest geschikt is.

DE 7 ADVIEZEN VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN PARACETAMOL (BIJ VOLWASSENEN)

Om het risico op bijwerkingen te verminderen, moet je altijd de volgende 7 adviezen voor een goed gebruik volgen wanneer je op eigen initiatief paracetamol neemt. Hou er rekening mee dat, afhankelijk van je gezondheidstoestand en in bepaalde situaties (als je bijvoorbeeld nier- of leverproblemen hebt), de hieronder aanbevolen dosissen paracetamol verlaagd moeten worden en/of dat er meer tijd tussen twee innamemomenten moet zijn. Vraag raad aan je apotheker!

  • Begin je behandeling met de laagste effectieve dosis: 500 mg.
  • Neem nooit meer dan 1 g (1000 mg) per keer
  •  Wacht minstens 4 tot 6 uur voordat je een nieuwe dosis neemt.
  • Neem bij zelfmedicatie nooit meer dan 3 g (3000 mg) per dag en gebruik het geneesmiddel nooit langer dan 5 dagen.
    Als je toestand niet verbetert, mag je de dosis nooit verhogen en ook de tijdsduur tussen 2 innames niet verkorten. Vraag raad aan je apotheker of raadpleeg je huisarts.
  •  Als je andere geneesmiddelen neemt tegen koorts, pijn, verkoudheids- en/of griepsymptomen, ga dan altijd na of ze paracetamol bevatten om te voorkomen dat je het maximum van 3 g per dag overschrijdt. Vraag advies aan je apotheker bij twijfel.
  • Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling.
  • Sommige bruistabletten tegen koorts of pijn kunnen natrium bevatten. Hou daar rekening mee als je een zoutarm dieet moet volgen. Heb je tijdens je behandeling last van een bijwerking, meld ze dan.
EN VOOR KINDEREN?

Paracetamol is ook het eerste keuze geneesmiddel tegen pijn en koorts, maar de dosis moet aangepast zijn aan het gewicht van het kind. Vraag advies aan je apotheker voordat je met de behandeling begint.